top of page

Vítejte u nás

Církev bratrská Český Krumlov

Církev
bratrská
Český
Krumlov

Církev Bratrská

  • je společenstvím lidí, kteří vyznávají osobní křesťanskou víru v trojjediného Boha jako svého Spasitele a Pána,

  • přijímá Bibli jako zjevené Boží Slovo za jediné měřítko víry, učení a života,

  • hlásí se k základním starokřesťanským vyznáním víry, k dědictví světové i domácí reformace, zvláště pak k odkazu Jednoty bratrské a k zásadám evangelikálního hnutí,

  • tvoří svazek samostatných sborů, do kterých může kdokoliv přijít a hledat odpovědi na základní životní otázky,

  • vidí své poslání ve zřetelném vyznávání křesťanské víry a ve vedení lidí k poznání toho, co tato víra znamená v současném světě,

  • svou víru uskutečňuje zvěstováním evangelia, misijní činností, praktickou službou potřebným lidem různého věku v rozmanitých životních situacích a budováním Sborů podle příkladu novozákonní církve. 

About

Nadcházející události:

Biblická skupinka

vždy ve čtvrtek

v 17:30 h.

pouze online

skype skupinka

Každý
týden

 Nedělní shromáždění

v 9:30h.

modlitebna
Urbinská
187

Nová skupinka

pro čtení a studování:

biblekrumlov

(skype-chat)

kdykoliv chcete

40_dní_s_Biblí_logo.png
united cb.jpg
Komenský 2020.jpg
 
Časopis
Církve bratrské
10_12_Brána_small_edited.png

Audio verze

20 / 4 / 2024

jiny-rozmer-fb.jpg
nest-hojne-ovoce_s.png

kázání ze stanice

bottom of page