Vítejte u nás

Církev bratrská Český Krumlov

Církev Bratrská

  • je společenstvím lidí, kteří vyznávají osobní křesťanskou víru v trojjediného Boha jako svého Spasitele a Pána,

  • přijímá Bibli jako zjevené Boží Slovo za jediné měřítko víry, učení a života,

  • hlásí se k základním starokřesťanským vyznáním víry, k dědictví světové i domácí reformace, zvláště pak k odkazu Jednoty bratrské a k zásadám evangelikálního hnutí,

  • tvoří svazek samostatných sborů, do kterých může kdokoliv přijít a hledat odpovědi na základní životní otázky,

  • vidí své poslání ve zřetelném vyznávání křesťanské víry a ve vedení lidí k poznání toho, co tato víra znamená v současném světě,

  • svou víru uskutečňuje zvěstováním evangelia, misijní činností, praktickou službou potřebným lidem různého věku v rozmanitých životních situacích a budováním Sborů podle příkladu novozákonní církve. 

 

Nadcházející události:

Biblická skupinka

13.5.2021

v 17:30 h.

pouze online

skype skupinka

16

květen

 Nedělní shromáždění
v 9:30h.
kázání
Daniel Pilát

 

Pastýřský dopis

Davida Nováka

Nový rok 2021

Nová skupinka

pro čtení a studování:

biblekrumlov

(skype-chat)

kdykoliv chcete

40_dní_s_Biblí_logo.png
 
 
Biblická skupinka
 
Horní Dvořiště
do
odvolání
zrušeno
 
Časopis
Církve bratrské

Audio verze

united-2020-plakat-1.png
jiny-rozmer-fb.jpg
Komenský 2020.jpg
Dopis kazatele
Pavla Benáka
z 15.4.
173140104_4165720410134150_7226829260627
Ekumenická bohoslužba
za krajinu
22.5. 2021
v 16:00h.
Sedlecké skály

kázání ze stanice