Vítejte u nás

Církev bratrská Český Krumlov

Církev Bratrská

  • je společenstvím lidí, kteří vyznávají osobní křesťanskou víru v trojjediného Boha jako svého Spasitele a Pána,

  • přijímá Bibli jako zjevené Boží Slovo za jediné měřítko víry, učení a života,

  • hlásí se k základním starokřesťanským vyznáním víry, k dědictví světové i domácí reformace, zvláště pak k odkazu Jednoty bratrské a k zásadám evangelikálního hnutí,

  • tvoří svazek samostatných sborů, do kterých může kdokoliv přijít a hledat odpovědi na základní životní otázky,

  • vidí své poslání ve zřetelném vyznávání křesťanské víry a ve vedení lidí k poznání toho, co tato víra znamená v současném světě,

  • svou víru uskutečňuje zvěstováním evangelia, misijní činností, praktickou službou potřebným lidem různého věku v rozmanitých životních situacích a budováním Sborů podle příkladu novozákonní církve. 

 
Banner_na_web_1123×729.jpeg

Nadcházející události:

Biblická skupinka

vždy ve čtvrtek

v 17:30 h.

pouze online

skype skupinka

Každý
týden

 Nedělní shromáždění

v 9:30h.

modlitebna
Urbinská
187

 
Pastýřský dopis
Davida Nováka
březen 2022

Nová skupinka

pro čtení a studování:

biblekrumlov

(skype-chat)

kdykoliv chcete

40_dní_s_Biblí_logo.png
NES 2022.jpg
 
Časopis
Církve bratrské
brana21_11_obalka_banner_edited.jpg

Audio verze

United 21.jpg
jiny-rozmer-fb.jpg
Komenský 2020.jpg
Dopis kazatele
Pavla Benáka
z 24.2.
Noc kosteluA3_na_výšku.jpg
United 21.2.jpg

kázání ze stanice